Bilzen - informatie voor college, hoofd-, stem- en telbureau

Hier vindt u de onderrichtingen voor het college van burgemeester en schepenen, de stem- en telbureaus naar aanleiding van de buitengewone verkiezingen in Bilzen.

Bilzen - onderrichtingen aan het college van burgemeester en schepenen 

Bilzen - onderrichtingen aan het gemeentelijk hoofdbureau

Bilzen - onderrichtingen aan de voorzitters van de stembureaus 

Bilzen - onderrichtingen aan de voorzitters van de telbureaus