Bilzen - informatie voor kandidaten

Hier vindt u alle informatie voor de kandidaten n.a.v. de buitengewone verkiezingen in Bilzen onder meer:

  • de voordrachtakte
  • de formulieren voor de aangifte van verkiezingsuitgaven.

Voordrachtsakten 

De lijsttrekker of de kandidaat die daartoe door de lijsttrekker gemandateerd wordt, bezorgt de voordrachtsakte tegen ontvangstmelding aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 18 mei 2019, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

Voordracht van kandidaten door kiezers (Bilzen)

Met deze voordrachtsakte kunnen kiezers kandidaten voordragen voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen op 16 juni 2019.  Ten minste 100 gemeenteraadskiezers moeten de akte ondertekenen.

Voordracht van kandidaten door aftredende gemeenteraadsleden (Bilzen)

Met deze akte kunnen aftredende gemeenteraadsleden kandidaten voordragen voor buitengewone gemeenteraadsverkiezing in Bilzen op 16 juni 2019.

Het is voldoende dat één aftredend gemeenteraadslid deze akte ondertekent.

Het gaat hierbij om gemeenteraadsleden die aftredend waren op 31 december 2018.

Verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten (Bilzen)

Na het indienen van de voordrachtsakte bij de voorzitter kunnen de kandidaten van een lijst de ingediende lijst nog beperkt wijzigen aan de hand van deze verbeteringsakte.

Ze kunnen deze akte indienen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen tot 23 mei 2019 om 16 uur.

Verkiezingsuitgaven

Aangifte door kandidaten

Aangifte: geen verkiezingsuitgaven (A105-0) - Bilzen

Met dit formulier delen de kandidaten mee dat ze geen verkiezingsuitgaven hebben gedaan voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen.

Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door kandidaten (A105) - Bilzen

Met dit formulier geven de kandidaten de uitgaven voor verkiezingspropaganda aan die ze hebben gedaan voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, alsook de herkomst van de geldmiddelen voor die uitgaven.

 

Registratie van de identiteitsgegevens van de schenkers en sponsors  voor de verkiezingsuitgaven van een kandidaat (A106) - Bilzen

De kandidaten registeren in dit formulier de identiteitsgegevens van de natuurlijke personen die aan hen giften van 125 euro of meer hebben gedaan, en van de ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen die hen gesponsord hebben voor een bedrag van 125 euro of meer, ter financiering van uitgaven voor verkiezingspropaganda voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen.

Aangifte door lijsten

Aangifte van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen door lijsten (G103) - Bilzen

Met dit formulier geven de lijsten de uitgaven voor verkiezingspropaganda aan die ze hebben gedaan voor de buitengewone gemeenteraads­verkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen, alsook de herkomst van de geldmiddelen voor die uitgaven.

Registratie van de identiteitsgegevens van de schenkers en sponsors (125 euro<) voor de verkiezingsuitgaven van een lijst (G104) - Bilzen

Met dit formulier registreren de lijsten de identiteitsgegevens van de natuurlijke personen die aan de lijsten giften van 125 euro of meer hebben gedaan, en van de ondernemingen, feitelijke verenigingen en rechtspersonen die hen gesponsord hebben voor een bedrag van 125 euro of meer, ter financiering van uitgaven voor verkiezingspropaganda voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 16 juni 2019 in Bilzen.