Hoe dient u een kandidatenlijst in voor de provincieraadsverkiezingen?

id
735

Met een voordrachtsakte

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte.

De voordrachtsakten vindt u onder formulieren of via deze overzichtspagina op vlaanderenkiest.be.

Wie dient de voordrachtsakte in bij wie?

De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe mandateert overhandigt tegen ontvangstmelding de voordrachtsakte van kandidaten aan de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau.

Wanneer moet de voordrachtsakte ingediend worden?

De voordrachtsakte kan u enkel indienen op zaterdag 15 september 2018, de 29e dag voor de stemming, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

Waar dient u de voordrachtsakte in?

De voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau maakt uiterlijk op 10 september 2018 (34 dagen voor de verkiezing van de gemeenteraden) bekend waar hij de voordrachtakten van kandidaten in ontvangst neemt.

Die bekendmaking gebeurt via het gemeentelijk infoblad, op de website van de gemeente of door middel van een aanplakbrief die wordt opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis.

Let op!

Het indienen van de voordrachtsakten kan - in tegenstelling tot eerdere verkiezingen - enkel op één dag, zaterdag 15 september, en niet langer op twee dagen.

Op zondag 16 september 2018, de 28ste dag voor de stemming, neemt de voorzitter GEEN voordrachtsakten in ontvangst. 

 

Wie kan kandidaten voordragen?

De kandidaten moeten voorgedragen worden:

  • ofwel door één aftredend provincieraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen);
  • ofwel door ten minste 50 provincieraadskiezers.

De voordrachtsakte moet ondertekend worden door ofwel een aftredend provincieraadslid, ofwel door het minimum aantal provincieraadskiezers.

Wat moet er in de voordrachtsakte vermeld worden?

  • De kandidaten moeten schriftelijk voorgedragen worden. De modellen voor de voordrachtsakten kunnen bekomen worden op het provinciedistrictshoofdbureau en staan op vlaanderenkiest.be; op vlaanderenkiest.be zal ook een webtoepassing ter beschikking worden gesteld om de voordrachtsakte in te vullen.
  • De voordrachtsakte vermeldt de voornaam, eventueel de roepnaam, de achternaam, de geboortedatum, het geslacht, het rijksregisternummer, de hoofdverblijfplaats, de nationaliteit en de handtekening van de kandidaten, evenals de lijstnaam die bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan.
  • Op de voordrachtsakte kunnen een getuige en een plaatsvervangende getuige aangewezen worden om de vergaderingen van het provinciedistrictshoofdbureau bij te wonen.
  • De voordracht geeft ook de volgorde aan waarin de kandidaten worden voorgedragen.
  • Op de kandidatenlijst moet het verschil tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen 0 of 1 zijn. De eerste twee kandidaten mogen niet van hetzelfde geslacht zijn.
  • Geen enkele kandidaat mag op meer dan één lijst voor dezelfde verkiezing vermeld staan. De kandidaat die dit verbod overtreedt is strafbaar met de straffen bepaald in artikel 244 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.

Digitale aanmaak voordrachtsakten

Voordrachten kan u op papier (met het formulier) of digitaal aanmaken.
De digitale aanmaak gebeurt met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.