Hoe geeft u een volmacht?

id
80

Wat heeft u nodig?

U heeft twee documenten nodig om een volmacht te geven:

 • het volmachtformulier A95 waarmee u een volmacht geeft;
 • een attest dat bewijst dat u zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. 

Het type attest hangt af van de reden waarom u een volmacht geeft.

De persoon aan wie u de volmacht geeft, is de volmachtkrijger. Zelf bent u de volmachtgever.

U geeft de volmacht:

 • door het volmachtformulier in te vullen en het volmachtformulier allebei (zowel volmachtgever als volmachtkrijger) te ondertekenen;
 • het attest bij dit formulier te voegen.

Wat moet de volmachtkrijger doen?

Op de verkiezingsdag geeft de volmachtkrijger het volmachtformulier en het attest af aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever moet stemmen.

Hij moet aan de voorzitter ook nog volgende documenten voorleggen:

 • zijn eigen identiteitskaart;

 • zijn eigen oproepingsbrief;

 • de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Wat als u liever geen volmacht geeft of u te laat bent om dit nog te regelen?

De deelname aan de stemming is verplicht.

U moet dus een volmacht geven wanneer u zelf niet kan gaan stemmen.

U kan de redenen van uw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, stelt hij geen vervolging in.

In uw brief aan de vrederechter noteert u duidelijk uw persoonsgegevens en bij welk stembureau u moet stemmen. Uiteraard voegt u daar bewijsstukken bij, bijvoorbeeld:

 • een medisch attest 
 • een attest van de werkgever
 • bewijzen dat u in het buitenland bent
 • ...

U kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

 • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen;
 • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.