Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe is het stadsdistrictshoofdbureau samengesteld?

id
33

In elk stadsdistrict wordt een stadsdistrictshoofdbureau samengesteld.

Samenstelling

Het stadsdistrictshoofdbureau bestaat uit:

  • een voorzitter,
  • een plaatsvervangende voorzitter
  • drie bijzitters
  • vier plaatsvervangende bijzitters
  • een secretaris

Als de voorzitter niet vervangen wordt door de plaatsvervangende voorzitter, dan functioneert deze als vierde bijzitter. Als de voorzitter wel vervangen wordt door de plaatsvervangende voorzitter, dan wordt deze als vierde bijzitter vervangen door een plaatsvervangende bijzitter.

Kandidaten mogen er geen deel van uitmaken.

De voorzitter

De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest benoemd.

De bijzitters en plaatsvervangende bijzitters

De voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau kiest uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters die deel uitmaken van zijn bureau.

De secretaris

De voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau kiest een secretaris uit de gemeenteraadskiezers van een gemeente van het Vlaamse Gewest.

De secretaris is niet stemgerechtigd bij de besluitneming van het bureau.

Wanneer wordt het stadsdistrictshoofdbureau samengesteld?

Het stadsdistrictshoofdbureau moet ten minste 34 dagen voor de verkiezing, uiterlijk op 10 september 2018, samengesteld zijn.