Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Hoe worden de kosten van de verkiezingen verdeeld?

id
41

Kosten die betaald worden door het Vlaams Gewest  

Het Vlaamse Gewest betaalt de uitgaven voor het verkiezingspapier.

Kosten die betaald worden door de provincie

  • het presentiegeld en de reisvergoeding waarop de leden van de stem en telbureaus aanspraak kunnen maken;
  • de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezers zijn ingeschreven;
  • de verzekeringspremies om de lichamelijke en stoffelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de leden van de hoofd-, stem- en telbureaus, en de magistraat, vermeld in artikel 24, eerste en tweede lid, van het LPKD zijn overkomen bij de uitoefening van hun ambt;
  • de verzekeringspremies om de lichamelijke en stoffelijke schade te dekken die voortvloeit uit ongevallen die de personeelsleden va de Vlaamse overheid en van de lokale en de provinciale besturen zijn overkomen bij de vervulling van taken naar aanleiding  van de verkiezingen;
  • de vergoeding en de reisvergoeding waarop de leden van de gemeentelijke en provinciale hoofdbureaus en de stads- en provinciedistrictshoofbureaus aanspraak kunnen maken;
  • de vergoeding en de reisvergoeding waarop de magistraat, vermeld in artikel 24, eerste en tweede lid, van het LPKD aanspraak kan maken.

Kosten die betaald worden door de gemeente

Alle andere verkiezingsuitgaven.