Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Kan een gemeente aanplakborden op privaat domein verbieden?

id
162

Gemeenten kunnen met een politieverordening het plaatsen van verkiezingsborden op privaat domein beperken. Het onbeperkt plaatsen van verkiezingsborden kan immers leiden tot de verstoring van de openbare orde en tot visuele vervuiling. Dat kan echter niet zomaar.

De gemeente moet een evenwicht zoeken tussen:

  • de vrijheid van meningsuiting, waaronder het plaatsen van verkiezingsborden op privaat domein valt.
  • de politionele verantwoordelijkheid van de gemeente om de openbare orde te vrijwaren.

De beperking moet beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke nood, zoals de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen, openbare plaatsen en in openbare gebouwen.

De beperking moet ook in redelijke verhouding staan ten aanzien van het beoogde doel. Het moet op voldoende wijze gebaseerd zijn op motieven betreffende de materiële openbare orde.

Zo kan een gemeente bijvoorbeeld het plaatsen van verkiezingsborden verbieden op een privaat domein indien dit een gevaar zou opleveren voor het verkeer.

Een algemeen verbod op het plaatsen van verkiezingsborden op het privaat domein is volgens de Raad van State en het Grondwettelijk Hof een te grote beperking van de vrije meningsuiting en vatbaar voor vernietiging.