Moet een gemeente aanplakborden voor verkiezingsaffiches voorzien?

id
161

De gemeenten zijn niet verplicht te zorgen voor plaatsen of borden voor verkiezingspropaganda .

De beslissing of er borden worden geplaatst, wanneer en hoeveel, behoort tot de lokale autonomie van de gemeenten.

De steden en gemeenten kunnen hieromtrent een eigen politiereglement uitvaardigen waarin bijkomende regels worden gesteld.

De besturen dienen er op toe te zien dat rekening houdend met de beginselen van behoorlijk bestuur, de gelijke behandeling tussen alle lijsten gegarandeerd wordt.