Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Mogen niet-Belgische EU-onderdanen zich kandidaat stellen op 14 oktober 2018?

id
404

Voor welke verkiezingen kunnen de niet-Belgische burgers van de EU kandidaat zijn?

De niet-Belgische kiezers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, kunnen kandidaat zijn voor de gemeenteraadsverkiezing en de stadsdistrictsraadsverkiezing.

Ze kunnen ook kandidaat zijn voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in Voeren en de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel.

Zij kunnen geen kandidaat zijn voor de provincieraadsverkiezing.

Zij mogen in hun lidstaat van herkomst niet door een individuele burgerrechtelijke of een strafrechtelijke beslissing ontheven zijn van het recht om gekozen te worden krachtens het recht van die lidstaat.

Welke voorwaarden moeten de niet-Belgische burgers van de Europese Unie vervullen om kandidaat te mogen zijn?

Om tot gemeenteraadslid of stadsdistrictsraadslid verkozen te kunnen worden en dit te kunnen blijven, moet de niet-Belgische burger van de Europese Unie voldoen aan de volgende kiesvoorwaarden:

  • in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn ingeschreven
  • minstens achttien jaar zijn
  • niet van het kiesrecht geschorst of uitgesloten zijn

De niet-Belgische burger moet ook ingeschreven zijn als kiezer.

Formaliteiten

De niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie, voegen bij hun kandidaatstelling voor de gemeente- of stadsdistrictsraadsverkiezing een individuele geschreven en ondertekende verklaring waarin ze hun nationaliteit en het adres van hun hoofdverblijfplaats vermelden en waarin ze verklaren:

  • dat ze in een lokale basisoverheid van een andere lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uitoefenen dat gelijkwaardig is aan dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester;
  • dat ze in een andere lidstaat van de Europese Unie geen functies uitoefenen die gelijkwaardig zijn met de functies, vermeld in artikel 11 van het Gemeentedecreet;
  • dat hun verkiesbaarheidsrecht in hun land van herkomst op de datum van de verkiezing niet opgeheven of geschorst is.

De niet-Belgische burger van de Europese Unie kan ook tot schepen verkozen worden.  

Overzichtstabel

Passief stemrecht (= mogen kandidaat zijn) voor de rechtstreekse verkiezingen

 

Belgen

Eu-onderdanen

Provincieraad

X

-

Gemeenteraad

X

X

Stadsdistrictsraad

X

X

OCMW-raad

X

X