Mogen verkiezingsaffiches en -borden langs autosnelwegen en gewestwegen?

id
163

Een koninklijk besluit uit 1959 verbiedt publiciteit op vrijstaande constructies langs alle autosnelwegen en langs de meeste gewestwegen voor zover herkenbaar vanaf die wegen en ongeacht de afstand.

Dit verbod geldt ook voor verkiezingspropaganda.

Een inname van het openbaar domein beheerd door het Vlaams Gewest, vereist steeds een vergunning vanwege de wegbeheerder en de burgemeester.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal verkiezingspubliciteit, die zonder vergunning op het openbaar gewestdomein geplaatst wordt, ambtshalve verwijderen.

Ondanks dit principieel verbod zal het Agentschap Wegen en Verkeer niet optreden tegen verkiezingspubliciteit langs gewestwegen op voorwaarde dat de affiches zijn aangebracht op door de gemeente beschikbaar gestelde dragers (borden).

Voor inlichtingen over de regels langs een welbepaalde gewestweg, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, kan u bij de regionale afdelingen terecht:.