Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

U bent in het buitenland op de verkiezingsdag. Kan u een volmacht geven?

id
81

Ja.

Wanneer u op de verkiezingsdag niet kan gaan stemmen omdat u om privé-redenen tijdelijk in het buitenland bent (op reis, op familiebezoek...) kan u een andere kiezer een volmacht geven om in uw plaats te gaan stemmen.

Wat heeft u nodig?

Wanneer moet u het attest aanvragen bij de burgemeester?

Uiterlijk op 13 oktober 2018.

Hoe bewijst u dat u op de verkiezingsdag in het buitenland bent?

  • U kan uw aanvraag staven met bewijsstukken dat u op 14 oktober 2018 om privé-redenen in het buitenland verblijft. Deze bewijsstukken kunnen zijn: reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet etc.
  • Als u geen bewijzen kunt voorleggen (u was bijvoorbeeld met een eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden...) dan ondertekent u op het attest een verklaring op erewoord. De burgemeester of zijn gevolmachtigde kan dan het attest eveneens ondertekenen.

Wat moet de volmachtkrijger doen in het stemlokaal?

De persoon die in uw plaats stemt, geeft allebei de formulieren af aan de voorzitter van het stembureau bij wie u moet gaan stemmen: zowel het volmachtformulier (formulier A95) als het attest van een tijdelijk verblijf in het buitenland (formulier A96a).

De persoon die in uw plaats stemt, moet aan de voorzitter van het stembureau ook volgende documenten kunnen voorleggen:

  • zijn eigen identiteitskaart
  • zijn eigen oproepingsbrief
  • uw oproepingsbrief.