Verkiezingscampagne: Mag een kandidaat tijdens de sperperiode campagne voeren via telefoon of het verzenden van sms’en?

De politieke partijen, de lijsten en de kandidaten, alsook derden die propaganda voor politieke partijen, lijsten of kandidaten willen maken, mogen tijdens de sperperiode, dus vanaf 26 januari tot en met 26 mei 2019, geen commerciële telefooncampagnes voeren.

Dit verbod geldt ook voor sms’en.

Onder commerciële telefooncampagnes verstaat men telefooncampagnes waarvoor diensten worden ingehuurd. Voor ondernemingen en openbare instellingen is het verboden om op hun kosten telefooncampagnes of sms-campagnes te voeren. Een telefooncampagne uitgevoerd door de kandidaat zelf of door een groep vrijwilligers kan wel.

De kosten die voor niet-commerciële telefooncampagnes gemaakt worden, zijn wel uitgaven voor verkiezingspropaganda en moeten bijgevolg worden aangegeven.