Vragen over het digitaal aanmaken van de voordrachtsakte

id
556

Wie kan de digitale voordrachtsakte aanmaken?

Iedereen die inlogt met eID en pincode kan een lijst aanmaken in om het even welke kieskring.

De feitelijke controle van de lijst en wie ze indient in een bepaalde kieskring gebeurt immers door de voorzitter van het hoofdbureau op 15 september 2018.

Het decreet zegt dat de "eerste op de lijst of de kandidaat die hij mandateert" de lijst indient bij de voorzitter van het hoofdbureau.

Kan iemand meerdere lijsten aanmaken?

Ja, maar dan wel voor verschillende kieskringen.

Iemand kan bijvoorbeeld de lijsten aanmaken van alle gemeenten (= kieskring) in een provincie. Hij kan echter geen twee lijsten aanmaken in dezelfde kieskring (gemeente, stadsdistrict, provinciedistrict)

Wie kan de digitale voordrachtsakte ondertekenen?

Het is de lijsttrekker die de digitale voordrachtsakte digitaal ondertekent.

De voordrachtsakte verwerft daardoor de status “Ondertekend”.

Dat volgt art. 70 in het Lokaal en Provincieel Kiesdecreet dat zegt dat de eerste kandidaat van de lijst de lijst indient bij de voorzitter van het hoofdbureau.

Hoe ondertekent de lijsttrekker de voordrachtsakte?

Het ondertekenen van de voordrachtsakte door de lijsttrekker loopt alsvolgt:

  • De persoon die de gegevens ingeeft logt in in de webtoepassing en selecteert "onderteken voordrachtsakte"

  • De lijsttrekker steekt zijn eID in de kaartlezer en tekent met zijn pincode.(de eiDs worden dus gewisseld).

De lijsttrekker ondertekent dus de voordrachtsakte in de inlogsessie van de persoon die de lijst in de webtoepassing heeft aangemaakt.

Wanneer iemand anders dan de lijsttrekker de lijst heeft aangemaakt in de webtoepassing en de  lijsttrekker logt rechtstreeks in met zijn eID (om te ondertekenen) dan krijgt hij de lijst niet te zien. De webtoepassing ziet hem als iemand die een lijst wil aanmaken.

Wat houdt de digitale handtekening van een kandidaat in?

Een kandidaat die digitaal ondertekent onderschrijft zijn kandidaatstelling, niet zijn plaats op de lijst.

De persoon die de lijst ingeeft kan de volgorde van kandidaten wijzigen, ook nadat kandidaten digitaal hebben ondertekend.

Dat is zijn verantwoordelijkheid

Kan een digitaal ondertekende voordrachtsakte nog gewijzigd worden ?

Ja. De persoon die de lijst ingeeft kan de lijst ten allen tijde aanpassen.

Iedere aanpassing vereist wel dat de voordrachtsakte opnieuw digitaal ondertekend wordt (door de lijsttrekker).

Kan ik de gemeenschappelijke volgnummers voor 4 september ingeven?

Op 4 september 2018 vindt de loting plaats van de gemeenschappelijke volgnummers.

Enkel partijen met minstens drie vertegenwoordigers in het Vlaams Parlement kunnen een dergelijk volg/lijstnummer aanvragen: CD&V, Groen,  N-VA, Open Vld, s.pa en Vlaams Belang.

Partijen die beroep (willen) doen op een gemeenschappelijk volgnummer zien in de webtoepassing voor 4 september de optie om deze partijen te selecteren met daarvoor een fictief nummer (90 - CD&V, 91 - Groen, 92 – N-VA, 93 - Open Vld, 94 - s.pa, 95 -Vlaams Belang).

Na de loting zal in de toepassing het juiste nummer automatisch worden toegekend. U moet daar niets meer voor doen.

Ook als uw voordrachtsakte al heeft afgedrukt (en digitaal ondertekend) hoeft dat niet. Uw lijst zal het juiste gemeenschappelijk volgnummer krijgen wanneer de voorzitter aan de hand van uw uniek identificatienummer de lijst oproept in zijn toepassing (op 15 september e.v.)

Welk gemeenschappelijk volgnummer geldt?

Ook als uw lijst een gemeenschappelijk volgnummer kan gebruiken kan u de lijstnaam wijzigen, bv. indien u in kartel opkomt.

Let wel op: enkel lijstnamen die beginnen met een beschermde lijstnaam kunnen het gemeenschappelijk volgnummer van die partij gebruiken.

bv. “Open Vld – BalenBoven” krijgt een gemeenschappelijk volgnummer, “NuBeter - CD&V” niet

Moeten alle kandidaten ingegeven worden?

Alle kandidaten van de lijst moeten ingevuld zijn vooraleer de digitale voordrachtsakte kan ondertekend worden.

Bij de instellingen van de akte geeft u het aantal kandidaten van uw lijst op (bv. 13 op 21 te verkiezen zetels). De webtoepassing controleert of u effectief zoveel kandidaten heeft ingegeven (of geimporteerd) vooraleer u kan ondertekenen.

Ook de voordrachtsakte die afgedrukt wordt via de toepassing houdt rekening met het aantal kandidaten dat u heeft opgegeven. Er zijn geen extra velden om achteraf nog kandidaten met de balpen toe te voegen.

Kan een plaats in de lijst van kandidaten blanco zijn?

Nee.

Wat is de vorm van het .csv-bestand nodig om lijsten te importeren?

Deze FAQ legt dat uit en bevat een voorbeeldbestand.

Welke controles zitten verwerkt in de toepassing ?

De software controleert op:

  • leeftijd van een kandidaat

  • dubbele kandidatuur

  • aantal kandidaten

  • de pariteit van de lijst

  • lengte van de achternaam

  • lengte van de lijstnaam

  • ...