Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Wanneer kan u uitgesloten of geschorst worden van het kiesrecht?

id
403

Uitsluiting (artikel 6 AKW)

Personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling zijn definitief uitgesloten van het kiesrecht en mogen niet worden toegelaten tot de stemming.

Schorsing zolang de onbekwaamheid duurt (artikel 7 AKW) 

  • de beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werden verklaard om hun politieke rechten uit te oefenen en zij die geïnterneerd zijn met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering;
  • de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
 
Juridische basis:

Artikel 15 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) dat naar de artikelen 6 en 7 van het Algemeen Kieswetboek (AKW) verwijst.