Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Wanneer krijgt u uw reiskosten om te gaan stemmen terugbetaald?

id
100

Bepaalde groepen kiezers kunnen de terugbetaling aanvragen van de reiskosten die ze op de dag van de verkiezingen hebben gemaakt.

Wie kan een terugbetaling aanvragen?

Alleen deze kiezers hebben recht op de terugbetaling van hun reiskosten of op een gratis treinbiljet:

  • kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer verblijven in de gemeente waar ze moeten gaan stemmen;
  • loon- of weddetrekkenden die hun beroep uitoefenen in het buitenland of in een andere gemeente dan waar ze moeten stemmen, en de leden van hun gezin die met hen samenwonen;
  • studenten die voor hun studies in een andere gemeente verblijven dan de gemeente waar ze moeten stemmen;
  • personen die in behandeling zijn in een verpleeg- of gezondheidsinrichting in een andere gemeente dan de gemeente waar ze moeten stemmen.

De trein genomen om te kunnen stemmen: gratis vervoerbiljet

Wie de trein neemt om te gaan stemmen, ontvangt op vertoon van uw oproepingsbrief een gratis treinbiljet tweede klasse, heen en terug.

Hou er rekening mee dat de loketbediende een attest kan vragen, bijvoorbeeld van uw werkgever, van de verpleeg- of gezondheidsinrichting of van de onderwijsinstelling.

U moet geen formulier indienen.

Met een ander vervoermiddel dan de trein gaan stemmen?

U kan bij het provinciebestuur van de plaats waar u moet gaan stemmen een aanvraag tot terugbetaling indienen?

U moet deze aanvraag ten laatste op 14 januari 2019 aan het provinciebestuur versturen en gebruikt daarvoor een vastgelegd formulier (A98).

Het bedrag van de terugbetaling wordt berekend aan een tarief van 0,3460 euro per afgelegde kilometer.

Alleen het binnenlandse traject komt voor terugbetaling in aanmerking.