Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Wat is de rol van de coördinator digitale stemming?

id
410

In de gemeenten waar digitaal gestemd wordt, stelt het college een coördinator aan om het digitaal stemmen te begeleiden (art. 11 DKD).

De coördinator digitale stemming zorgt voor:

  • de organisatie van de opleiding van de voorzitters van de stembureaus;
  • de uitvoering van de verplichte technische testen van de apparatuur;
  • de opstelling van de apparatuur in de stembureaus;
  • de verdeling van de logistieke verbruiksgoederen die nodig zijn op de dag van de verkiezingen;
  • hulp bij het gebruik van de apparatuur door de bureauleden;
  • de coördinatie van het melden en het oplossen van technische problemen vóór en op de verkiezingsdag.

Opgelet!

De coördinator digitaal stemmen vervult een andere rol dan de gemeentelijke coördinator

In iedere gemeente duidt het college een gemeentelijk coördinator aan. 

In de gemeenten waar digitaal gestemd wordt, stelt het college twee coördinatoren aan:

     - de gemeentelijke coördinator

     - de coördinator digitaal stemmen.