Wat gebeurt er in het Vlaams Parlement na de verkiezingen?

  • De Vlaamse Regering dient haar ontslag in bij de voorzitter van het Vlaams Parlement op de dag na de verkiezingen. Vanaf dat ogenblik kan de regering alleen nog de lopende zaken afhandelen.
  • De nieuwe parlementsleden leggen de eed af tijdens de installatievergadering op de vierde dinsdag na de verkiezingen, namelijk op 18 juni 2019
  • De Vlaamse volksvertegenwoordigers kiezen de voorzitter en het Bureau van het Vlaams Parlement in principe verkozen tijdens de openingszitting. Zodra het Bureau benoemd is, verklaart de voorzitter het Vlaams Parlement "geconstitueerd".
  • Zodra het Vlaams Parlement geconstitueerd is, kan het Vlaams Parlement de nieuwe Vlaamse Regering verkiezen.
  • Onmiddellijk na de verkiezing van de regering legt ieder lid van de regering de eed af in handen van de voorzitter van het Parlement.
  • De minister-president van de nieuwe Vlaamse Regering licht in een regeringsverklaring voor het Vlaams Parlement het regeerakkoord toe. Over het regeerakkoord wordt er gedebatteerd en gestemd.  

Lees meer over wat er na de verkiezingen gebeurt

Lees meer over de installatievergadering

Lees meer over de geloofsbrieven