Wat houdt de installatievergadering in?

Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuw verkozenen voor de eerste keer samen. Dat noemen we de installatievergadering.

  • Op die eerste vergadering  wordt het Vlaams Parlement in zijn nieuwe samenstelling geïnstalleerd
  • Een tijdelijk voorzitter leidt de eerste vergadering. Dit is de volksvertegenwoordiger die het langst lid is van het Vlaams Parlement. Daarbij tellen de jaren mee dat hij of zij lid was van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap en/of van de Vlaamse Raad.
  • De twee jongste parlementsleden staan hem of haar bij als tijdelijk secretaris.

De installatievergadering verloopt als volgt:

  • Het Vlaams Parlement spreekt zich uit over:
    • de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers
    • de vraag of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers wel voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden, de zogenaamde verkiesbaarheidsvoorwaarden. Dat noemen we het onderzoek van de geloofsbrieven.
  • Na de goedkeuring van de geloofsbrieven, leggen de verkozen volksvertegenwoordigers hun eed af. Ze gebruiken de formulering: "Ik zweer de Grondwet na te leven". Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.
  • Na de eedaflegging van de verkozenen verklaart de tijdelijke voorzitter het Vlaams Parlement geïnstalleerd.

Lees meer over de installatievergadering op de website van het Vlaams Parlement

Lees hier meer over de geloofsbrieven