Wat zijn gemeenschappen en gewesten?

De drie gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal:

  • de Vlaamse Gemeenschap
  • de Franse Gemeenschap
  • de Duitstalige Gemeenschap

De drie gewesten zijn bevoegd voor de grondgebonden materies zoals milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid:

  • het Vlaams Gewest
  • het Waalse Gewest
  • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Lees meer over de gemeenschappen en gewesten op de website van het Vlaams Parlement