Welke regels gelden voor de verkiezingscampagne?

id
156

De decreetgever beperkt de uitgaven die lijsten, kandidaten en politieke partijen mogen doen voor hun campagne tijdens de sperperiode.

De sperperiode loopt van 1 juli 2018 tot en met 14 oktober 2018.

In vergelijking met de vorige lokale verkiezingen, in 2012, is er niets gewijzigd aan de regeling van de maximumbudgetten voor verkiezingsuitgaven of aan de beperking van de campagnemiddelen. De maximumbedragen voor de verkiezingsuitgaven van kandidaten en lijsten worden berekend op basis van de aantallen kiezers.

Wat wel grondig gewijzigd is, is de decretale regeling over de financiering van de verkiezingsuitgaven, de aangifte van de verkiezingsuitgaven, de herkomst van de geldmiddelen en de controle (artikelen 195 tot en met 201/1 LPKD).

Deze FAQs geven een overzicht van de in 2018 geldende regels.