Zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen: aanwijzing van opvolgers

id
302
Dit is een vervolg op 2 eerdere FAQ's

Onmiddellijk na de aanwijzing van de titularissen, gaat het gemeentelijk hoofdbureau over tot de aanduiding van de opvolgers. Als een of meer kandidaten van een lijst verkozen zijn, verklaart het bureau alle niet-verkozen kandidaten van de lijst tot opvolger, in volgorde van afnemende grootte van het aantal stemmen dat ze hebben behaald.

Om te weten hoeveel stemmen een opvolger heeft behaald, moeten we dezelfde procedure en formules toepassen als bij de aanduiding van de verkozenen. Praktisch gezien schrappen we alle verkozenen uit de lijst en herbeginnen we de procedure. Het aantal te verdelen lijststemmen en het verkiesbaarheidscijfer blijven hetzelfde. Het fundamentele verschil bestaat hierin dat we op het einde van de procedure een volgorde opstellen met alle overgebleven kandidaten.

Voorbeeld     

  Verkiesbaarheidscijfer = 1100 Beschikbare lijststemmen Eigen voorkeurstemmen Nodige lijststemmen Uiteindelijk stemmenaantal Rangschikking opvolgers
4 Kandidaat D 1069 166 934 1100 1e
6 Kandidaat F 135 23 1077 158 3e
7 Kandidaat G 0 88   88 4e
8 Kandidaat H   45   45 5e
9 Kandidaat I   208   208 2e
10 Kandidaat J   35   35 6e

De berekeningswijze voor het aantal beschikbare lijststemmen en voor het verkiesbaarheidscijfer is identiek aan die voor de verkozenen. We kunnen die getallen dus overnemen en overgaan tot de verdeling van de lijststemmen over de kandidaten voor de opvolging. In het voorbeeld zien we dat de eerste kandidaat nog 934 stemmen tekort komt om het verkiesbaarheidscijfer te behalen. De tweede kandidaat heeft er 1077 nodig, maar er blijven voor hem slechts 135 lijststemmen over. Die krijgt de tweede kandidaat niettemin. Voor de volgende kandidaten blijven er geen lijststemmen meer over en die behouden dus hun eigen aantal voorkeurstemmen.

De kandidaat met in totaal het grootste aantal stemmen krijgt de eerste opvolgersplaats toegewezen, de kandidaat met in totaal het tweede grootste aantal stemmen verwerft de tweede opvolgersplaats, enzovoort, tot we een volledige rangorde hebben.

Bij gelijk aantal stemmen is de volgorde van de lijst beslissend, zoals bij de titularissen.