Formulieren aangifte en controle van de verkiezingsuitgaven - een overzicht

Uiterlijk op 13 november 2018 moeten de politieke partijen, de kandidaten en de lijsten de aangifte indienen van hun verkiezingsuitgaven en van de financieringsmiddelen ervan. Ook de gegevens van de schenkers en sponsors van bedragen van 125 euro of meer moeten aangegeven worden. 

Een overzicht van de formulieren

1. Politieke partijen

Let op: politieke partijen die een beschermde lijstnaam met gemeenschappelijk lijstnummer hebben bekomen, en die in meer dan één gewest opkomen, moeten het federaal model van aangifte gebruiken.  

2. Kandidaten

Let op: een kandidaat die tegelijk deelneemt aan de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen én aan de provincie- en/of gemeenteraadsverkiezing, mag de maximumbedragen die conform de respectieve regelingen van toepassing zijn niet cumuleren, en moet het federaal model van aangifte gebruiken.  

3. Lijsten