Aanwijzing als plaatsvervangend voorzitter van het enig stembureau

Nummer
A03a

Een wijziging aan het kiesdecreet (LPKD) zorgt ervoor dat bij de samenstelling van de stembureaus ook minstens één plaatsvervangende voorzitter aangewezen wordt die de voorzitter zal vervangen in een stembureau waar de voorzitter op de dag van de stemming afwezig is.

Met dit formulier wordt de plaatsvervangend voorzitter van het enig stembureau aangesteld. Het stembureau fungeert ook als gemeentelijk hoofdbureau en telbureau.

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) de aanstelling.

In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.