Aanwijzing als voorzitter van het enig stembureau van de gemeente

Nummer
A01a

Met dit formulier wordt de voorzitter van het enig stembureau aangesteld. Het stembureau fungeert ook als gemeentelijk hoofdbureau en telbureau.

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) dat.

In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.