Aanwijzing voorzitter van een stembureau met digitale stemming

Nummer
Ae04a

Met dit formulier wordt de voorzitter van het stembureau in een gemeente waar men digitaal stemt, aangewezen.

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) dat.

In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.