Aanwijzing voorzitter van een telbureau P (provincie)

Nummer
P04a

Dit formulier wijst een voorzitter van een telbureau P aan. Het telbureau P telt de resultaten van de provincieraadsverkiezingen. 

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) de aanstelling. In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.

Het telbureau P is in de gemeente gevestigd.

Er is geen telbureau op het niveau van het kanton, provinciedistrict of provincie. 

De voorzitter van het telbureau brengt de tabel met resultaten op verkiezingsdag naar de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau. Het gemeentelijk hoofdbureau bezorgt op 14 oktober de resultaten voor de provincieraadsverkiezingen, geteld in de gemeente,  digitaal aan het provinciaal hoofdbureau.