Akte van fractievorming - gemeenteraadsverkiezingen

Nummer
G26c

Met deze akte kunnen de kandidaten die op dezelfde lijst staan, te kennen geven dat ze na de verkiezingen in de gemeenteraad twee fracties zullen of kunnen vormen.

Ze kunnen twee fracties vormen als een meerderheid van de verkozen gemeenteraadsleden die potentieel een afzonderlijke fractie kunnen uitmaken, op de installatievergadering van de gemeenteraad beslist om twee fracties te vormen.

Alle kandidaten van de lijst moeten de akte ondertekenen.

De lijsttrekker of de kandidaat die hij daartoe gemandateerd heeft dient de voordrachtsakte of de verbeteringsakte in bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, en bezorgt een afschrift van deze akte van fractievorming tegen ontvangstbewijs aan de algemeen directeur, uiterlijk op de eerste werkdag na de dag waarop de voordrachtsakte of de verbeterings­akte bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau werd ingediend.