Attest van tijdelijk verblijf in het buitenland

Nummer
A96a

Met dit attest bevestigt de burgemeester van de gemeente waar u in het bevolkingsregister bent ingeschreven, of zijn gemachtigde dat u op de dag van de verkiezingen om privéredenen tijdelijk in het buitenland verblijft en dat u niet kunt gaan stemmen.

U moet uw verblijf in het buitenland staven met de nodige bewijsstukken. Als u die bewijsstukken niet kunt voorleggen, kan u dit attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

De persoon die in uw plaats stemt, moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

  • de volmacht
  • zijn identiteitskaart
  • zijn oproepingsbrief
  • uw oproepingsbrief
  • dit attest.

De persoon die in uw plaats stemt, geeft dit attest en de volmacht af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.