Instructies voor de bijzitters en de secretaris van een gemeentelijk hoofdbureau

Nummer
G02c

Het formulier informeert de bijzitters en secretaris van het gemeentelijk hoofdbureau over de vergaderingen, de vergoedingen en de verplichtingen die met hun functie gepaard gaan.