Instructies voor de bijzitters en de secretaris van een stadsdistrictshoofdbureau

Nummer
D02c

Het formulier informeert de bijzitters en secretaris van het stadsdistrictshoofdbureau over de vergaderingen, de vergoedingen en de verplichtingen die met hun functie gepaard gaan.