OCMW-raadsverkiezingen: verbeteringsakte voor de voordracht van kandidaten in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Nummer
O28b

Na het indienen van de voordrachtsakte bij de voorzitter kunnen de kandidaten van een lijst de ingediende lijst nog beperkt wijzigen. Dat gebeurt aan de hand van de verbeteringsakte. Het is het hoofdbureau dat over de wijzigingen beslist. 

De kandidaten van een lijst kunnen bij de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau een verbeteringsakte indienen tot 20 september 2018 om 16 uur.

Die verbeteringsakte is alleen ontvankelijk:

  • als een kandidaat zich vrijwillig wil terugtrekken
  • overleden is na de voorlopige afsluiting
  • als één of meer kandidaten die op de voordracht voorkomen om een specifieke reden afgewezen zijn