OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door aftredende raadsleden in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Nummer
O29a

Met deze akte kunnen aftredende OCMW-raadsleden van een gemeente met minder dan 5000 inwoners kandidaten voordragen voor de OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun gemeente. Ten minste twee aftredende OCMW-raadsleden moeten deze akte ondertekenen.

U mag deze akte toevoegen aan de voordrachtsakte voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Kandidaat-opvolgers

Deze voordrachtsakte mag een lijst van drie kandidaat-opvolgers bevatten voor het geval dat de verkiezing eindigt zonder stemming. Die drie kandidaat-opvolgers worden in vraag 3 aangewezen.

Getuigen

Als de voordrachtsakte voor de gemeenteraad een getuige en een plaatsvervangende getuige vermeldt voor de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau, zijn diezelfde getuigen ambtshalve ook aangewezen voor de OCMW-raadsverkiezingen. Als die getuigen niet willen of kunnen optreden als getuigen voor de OCMW-raadsverkiezingen, kunnen de kandidaten die in deze akte worden voorgedragen, in vraag 4 van deze voordrachtsakte zelf een getuige en een plaatsvervangende getuige aanwijzen.

Wie dient de akte in en wanneer?

De aftredende OCMW-raadsleden wijzen in vraag 6 ook twee kandidaten aan. Een van die twee kandidaten bezorgt deze akte tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

Digitale aanmaak voordrachtsakte

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.