OCMW-raadsverkiezingen: voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Nummer
O28a

Met deze akte kunnen OCMW-raadskiezers van een gemeente met minder dan 5000 inwoners kandidaten voordragen voor de OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun gemeente.

Hoeveel kiezers deze lijst moeten ondertekenen, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Die aantallen zijn als volgt vastgesteld in artikel 69 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011:

  • in gemeenten van 2000 tot 5000 inwoners: ten minste 20 OCMW-raadskiezers;
  • in gemeenten van 500 tot 2000 inwoners: ten minste 10 OCMW-raadskiezers;
  • in gemeenten met minder van 500 inwoners: ten minste 5 OCMW-raadskiezers.

U mag deze akte toevoegen aan de voordrachtsakte voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De gemeenteraadskiezers die de voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraad hebben ondertekend mogen ook deze akte ondertekenen.

Kandidaat-opvolgers

Deze voordrachtsakte mag een lijst van drie kandidaat-opvolgers bevatten voor het geval dat de verkiezing eindigt zonder stemming. Die drie kandidaat-opvolgers worden in vraag 3 aangewezen.

Getuigen

Als de voordrachtsakte voor de gemeenteraad een getuige en een plaatsvervangende getuige vermeldt voor de vergaderingen van het gemeentelijk hoofdbureau, zijn diezelfde getuigen ambtshalve ook aangewezen voor de OCMW-raadsverkiezingen. Als die getuigen niet willen of kunnen optreden als getuigen voor de OCMW-raadsverkiezingen, kunnen de kandidaten die in deze akte worden voorgedragen, in vraag 4 van deze voordrachtsakte zelf een getuige en een plaatsvervangende getuige aanwijzen.

Wie dient de akte in en wanneer?

De kandidaten wijzen in vraag 6 ook drie kiezers aan uit de kiezers die deze voordrachtsakte ondertekenen. Een van die drie ondertekenaars bezorgt deze akte tegen ontvangstbewijs aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

Digitale aanmaak voordrachtsakte

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.