Verbeteringsakte voor een voordracht van kandidaten (provincieraadsverkiezingen)

Nummer
P26b

Na het indienen van de voordrachtsakte bij de voorzitter kunnen de kandidaten van een lijst de ingediende lijst nog beperkt wijzigen. Dat gebeurt aan de hand van de verbeteringsakte. Het is het hoofdbureau dat over de wijzigingen beslist. 

De kandidaten van een lijst kunnen bij de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau een verbeteringsakte indienen tot 20 september 2018 om 16 uur.

Die verbeteringsakte is alleen ontvankelijk:

  • als een kandidaat zich vrijwillig wil terugtrekken
  • overleden is na de voorlopige afsluiting
  • als één of meer kandidaten die op de voordracht voorkomen,  om een specifieke reden afgewezen zijn (de specifieke redenen staan vermeld in het formulier)