Verklaring van beroep van de indiener van een bezwaar tegen een kandidaat - gemeenteraadsverkiezingen

Nummer
G39d

Met dit formulier tekent een indiener van een bezwaar tegen een bepaalde kandidaat beroep aan tegen de beslissing van het gemeentelijk hoofdbureau om zijn bezwaar af te wijzen. De indiener van het bezwaar kan ook iemand machtigen om namens hem beroep aan te tekenen. De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau voegt dit formulier bij formulier G39b en dient het in bij het hof van beroep.