Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Verslag over de aangiften van verkiezingsuitgaven door de politieke partijen

Nummer
A107

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier brengt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verslag uit over de aangiften van de verkiezingsuitgaven en van de herkomst van de geldmiddelen van de politieke partijen met een beschermde lijstnaam en een gemeenschappelijk volgnummer (formulieren A101) die hij ontvangen heeft.

Wat gebeurt er met dit formulier?

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg maakt dit formulier uiterlijk op 13 december 2018 op. Hij voegt bij dit formulier alle formulieren A101 die hij heeft ontvangen als bijlage.

Het formulier moet in vier exemplaren worden opgemaakt. Twee exemplaren met als bijlage een kopie van A101-formulieren, bezorgt hij onmiddellijk aan de voorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven. De overige twee exemplaren en de originele A101 – formulieren bewaart hij zelf.

Van 14 december tot en met 28 december 2018 wordt één exemplaar van het verslag met als bijlage alle formulieren A101, ter inzage op de griffie gelegd. Daarop kunnen opmerkingen worden geformuleerd. Het inzagerecht behoort toe aan iedereen, alsook het recht op het formuleren van opmerkingen.

Eventuele opmerkingen worden eveneens aan de voorzitter van de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven bezorgd.

Na onderzoek van de verslagen en opmerkingen doet de Controlecommissie Verkiezingsuitgaven uiterlijk negentig dagen na de ontvangst uitspraak over de aangiften van alle ingediende verslagen en stelt ze een verslag op van haar controlewerkzaamheden.

Welke wetgeving is van toepassing op dit formulier?

Op dit verslag is Deel 4, Titel 1, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 van toepassing.

Voor de OCMW-raadsverkiezingen in de Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel en in de gemeente Voeren is de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor gemeenschappelijk welzijn van toepassing.