Voordracht van kandidaten door aftredende provincieraadsleden

Nummer
P27a

Met deze akte kunnen aftredende provincieraadsleden van een provincie kandidaten voordragen voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun provincie.

Het is voldoende dat één aftredend provincieraadslid deze akte ondertekent.

De lijsttrekker of de kandidaat die daartoe door de lijsttrekker gemandateerd wordt, bezorgt deze akte tegen ontvangstmelding aan de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau, op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

 

Digitale ingave kandidatenlijsten

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met een webtoepassing die later op deze site beschikbaar zal komen.

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.