Voordracht van kandidaten door aftredende stadsdistrictsraadsleden

Nummer
D27a

Met deze akte kunnen aftredende stadsdistrictsraadsleden van een stadsdistrict kandidaten voordragen voor de stadsdistrictsraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun stadsdistrict.

Het is voldoende dat één aftredend stadsdistrictsraadslid deze akte ondertekent.

De lijsttrekker of de kandidaat die daartoe door de lijsttrekker gemandateerd wordt, bezorgt deze akte tegen ontvangstmelding aan de voorzitter van het stadsdistrictshoofdbureau, op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

 

Digitale aanmaak voordrachtsakte

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.