Voordracht van kandidaten door kiezers in gemeenten met minder dan 5000 inwoners

Nummer
G28a

Met deze akte kunnen kiezers van een gemeente met minder dan 5000 inwoners kandidaten voordragen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun gemeente.

Hoeveel kiezers deze lijst moeten ondertekenen, is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente (art. 69 LPKD):

  • in gemeenten van 2000 tot 5000 inwoners: ten minste 20 gemeenteraadskiezers
  • in gemeenten van 500 tot 2000 inwoners: ten minste 10 gemeenteraadskiezers
  • in gemeenten met minder van 500 inwoners: ten minste 5 gemeenteraadskiezers.

Deze voordrachtsakte mag een lijst van drie kandidaat-opvolgers bevatten voor het geval dat de verkiezing eindigt zonder stemming. 

De lijsttrekker of de kandidaat die daartoe door de lijsttrekker gemandateerd wordt, bezorgt deze akte tegen ontvangstmelding aan de voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau, op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

 

Digitale aanmaak voordrachtsakte

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met de webtoepassing "Digitaal aanmaken van een voordrachtsakte".

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.