Voordracht van kandidaten door kiezers (provincieraadsverkiezingen)

Nummer
P26a

Met deze akte kunnen kiezers van een provincie kandidaten voordragen voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in hun provincie.

Deze lijst moet ondertekend worden door ten minste 50 provincieraadskiezers.

De lijsttrekker of de kandidaat die daartoe door de lijsttrekker gemandateerd wordt, bezorgt deze akte tegen ontvangstmelding aan de voorzitter van het provinciedistrictshoofdbureau, op zaterdag 15 september 2018, tussen 9 en 12 uur of tussen 13 en 16 uur.

 

Digitale ingave kandidatenlijsten

U kan de formulieren voor de voordrachten op papier of op computer invullen.

U kan de voordrachten ook digitaal aanmaken met een webtoepassing die later op deze site beschikbaar zal komen.
 

De verschillende controles in de webtoepassing zorgen ervoor dat de lijstindiener zeker is dat hij de correcte gegevens bezorgt en de regelgeving correct naleeft, wat bij het indienen van de kandidatenlijsten op 15 september 2018 een groot voordeel kan zijn.