Website verkiezingen 2024 in opbouw

Opgelet, de informatie op deze website dateert van de lokale verkiezingen 2018. Achter de schermen maakt het Agentschap Binnenlands Bestuur volop werk van een website voor de lokale verkiezingen 2024. Die nieuwe site willen we lanceren tegen de herfstvakantie van 2023.

Aan wie kan u een volmacht geven?

id
79

 

U kan een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezing stemrecht heeft als u.

Er zijn geen andere voorwaarden.

Die kiezer, uw volmachtkrijger, kan per verkiezing slechts één stem bij volmacht uitbrengen. 

 

Opgepast!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen.
De persoon die in uw plaats stemt - uw volmachtkrijger - moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.

 

 

Voorbeeld

Peter is een Belg die in Gent woont: hij mag stemmen voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen.

Charlotte heeft de Nederlandse nationaliteit (en is dus een EU-onderdaan) die in Brugge woont: zij mag enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing.

Als Peter een volmacht aan Charlotte geeft, dan moet Charlotte stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

Zij kan dat echter niet doen, want zij heeft geen stemrecht voor de provincieraadsverkiezingen. Ze kan enkel stemmen voor de gemeenteraad.

Peter kan dus geen volmacht geven aan Charlotte.

Omgekeerd kan wel.

Charlotte kan een volmacht aan Peter geven. Hij zal haar stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezing in Brugge, en zijn eigen stem voor de gemeenteraadsverkiezing en de provincieraadsverkiezing in Gent.

Wie mag stemmen voor welke verkiezing?

Alle Belgische kiezers die in het Vlaams Gewest wonen, stemmen zowel voor de gemeente- als voor de provincieraadsverkiezingen.

Een Belgische kiezer die in Antwerpen woont, stemt bijkomend voor de stadsdistrictsraadsverkiezingen.

Een Belgische kiezer die woont in de gemeente Voeren of in een van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel, stemt bijkomend voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezing.

Een kiezer met een andere nationaliteit dan de Belgische heeft alleen stemrecht voor de gemeente- en stadsdistrictraadsverkiezingen, als hij zich als kiezer heeft laten registreren.

Dit heeft als gevolg dat:

  • Een Belgische kiezer die in Antwerpen stemt enkel een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer die in Antwerpen stemt.

  • Een Belgische kiezer die in het Vlaams Gewest woont, maar niet in Antwerpen, een volmacht kan geven aan een Belgische kiezer die in het Vlaams Gewest woont.

  • Een Belgische kiezer die stemt in de gemeente Voeren of in een van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel, enkel een volmacht kan geven aan Belgische kiezers die in een van deze gemeenten stemmen.

  • Een kiezer met een andere nationaliteit dan de Belgische een volmacht kan geven aan een Belgische of een niet-Belgische kiezer.