Hoe richt u een politieke partij op?

id
62

In toepassing van artikel 27 van de Grondwet hebben de Belgen het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.

Een politieke partij is een vereniging van een aantal natuurlijke personen, die aan de verkiezingen voor de provincieraad, gemeenteraad, stadsdistrictsraad en/of de rechtstreekse verkiezingen voor de OCMW-raad deelneemt.

  • De politieke partij draagt kandidaten voor voor het mandaat van provincieraadslid, gemeenteraadslid, stadsdistrictsraadslid en/of OCMW-raadslid.
  • De partij beoogt de volkswil te beïnvloeden op de wijze bepaald in haar statuten of in haar programma.
  • Een politieke partij moet geen rechtspersoonlijkheid hebben, maar kan daar wel over beschikken.

Het bestaan van een politieke partij zal blijken uit haar deelname aan de verkiezingen door het indienen van een voordrachtakte en door de verdere procedure van deelname aan de verkiezingen te volgen.