Hoe worden kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputers weergegeven?

id
803

De indeling van kandidaten in kolommen varieert naargelang het aantal kandidaten op een lijst.

De regel voor de indeling in kolommen is:

  • als een lijst 19 of minder kandidaten telt, worden ze in 1 kolom getoond.
  • als een lijst 20 tot maximaal 38 kandidaten telt, worden ze in twee gelijke kolommen getoond. Bij oneven aantallen telt de eerste kolom een kandidaat meer.
  • als een lijst 39 of meer kandidaten telt, worden ze in drie gelijke kolommen getoond. Bij aantallen die niet deelbaar zijn door 3, krijgen ofwel de eerste kolom ofwel de eerste twee kolommen een kandidaat meer.