Kan u een volmacht geven om medische redenen?

id
76

Ja.

Als u om medische redenen niet in staat bent om naar het stembureau te gaan of er naartoe gevoerd te worden, kan u een volmacht geven.

Wat heeft u nodig om uw volmacht te kunnen geven?

U vult dan het volmachtformulier A95 en u voegt daarbij een medisch attest dat bewijst dat u niet kan stemmen.

Een arts die zelf kandidaat is, mag dat medisch attest niet geven.

Wat brengt de persoon die in uw plaats stemt mee naar het stembureau?

Op de verkiezingsdag brengt de persoon die in uw plaats stemt (de volmachtkrijger), de volgende documenten mee naar het stembureau:

  • het ondertekend en ingevuld volmachtformulier A95;
  • zijn eigen identiteitskaart;
  • zijn eigen oproepingsbrief;
  • uw oproepingsbrief;
  • het medisch attest dat bewijst dat u zelf niet kan stemmen.

De persoon die in uw plaats stemt, geeft het volmachtformulier en het medisch attest af aan de voorzitter van het stembureau waar u moet stemmen.

Wat als u geen volmacht wil geven of u te laat bent om dit nog te regelen?

Aangezien de deelname aan de stemming verplicht is, moet u een volmacht geven wanneer u zelf niet kan stemmen.

U kan de redenen van uw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, uw redenen gegrond acht, wordt geen vervolging ingesteld.

In uw brief aan de vrederechter noteert u duidelijk uw persoonsgegevens en bij welk stembureau uw moet stemmen. Uiteraard voegt u een medisch attest bij.

U kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar u moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

  • het bewijs van de reden waarom u niet kan stemmen;
  • een brief waarin u die reden uiteenzet en die u ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.