Waar moet de volmachtkrijger stemmen?

id
77

De volmachtkrijger is de persoon aan wie u uw volmacht geeft en die in uw plaats gaat stemmen. Hij moet dit doen in het stemlokaal waar u (de volmachtgever) normaal moet stemmen, d.w.z. bij het stembureau dat op uw oproepingsbrief staat.

Bijvoorbeeld

  • De volmachtkrijger, Ulrich, woont in Veurne.
  • De volmachtgever, Tamara, woont in Hasselt.
  • Ulrich zal met haar volmacht naar het stemlokaal in Hasselt moeten gaan om namens Tamara te stemmen.
  • Daarnaast moet hij ook nog zijn stemplicht vervullen door te stemmen in het stemlokaal dat op zijn oproepingsbrief staat, nl. in Veurne.

Opgepast!

Uw volmacht geldt voor al de verkiezingen waarvoor u moet stemmen.
De persoon die in uw plaats stemt - uw volmachtkrijger - moet dus ook stemrecht hebben voor alle verkiezingen waarvoor u mag stemmen.


(zie FAQ: Aan wie kan u een volmacht geven)