Wie mag stemmen op 14 oktober 2018?

id
71

Voorwaarden

Om te mogen stemmen moet u als Belg aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op 14 oktober 2018 (leeftijdsvoorwaarde);
  • u moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente, ten laatste op 1 augustus 2018, de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (inschrijvingsvoorwaarde);
  • u mag zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Wanneer kan u uitgesloten of geschorst worden van het kiesrecht?

Juridische basis:

Artikel 15 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD) dat naar de artikelen 6 en 7 van het Algemeen Kieswetboek (AKW) verwijst.

Uitsluiting (artikel 6 AKW)

Personen die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling zijn definitief uitgesloten van het kiesrecht en mogen niet worden toegelaten tot de stemming.

Schorsing zolang de onbekwaamheid duurt (artikel 7 AKW) 

  • de beschermde personen die krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werden verklaard om hun politieke rechten uit te oefenen en zij die geïnterneerd zijn met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering;
  • de personen die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.