Aanwijzing als plaatsvervangend voorzitter van een telbureau G (gemeente)

Nummer
G06a

Een wijziging aan het kiesdecreet (LPKD) zorgt ervoor dat bij de samenstelling van de telbureaus ook minstens één plaatsvervangende voorzitter aangewezen wordt  die de voorzitter zal vervangen in een telbureau waar de voorzitter op de dag van de telling afwezig is.

Met dit formulier wordt deze persoon aangesteld. 

Als de hoofdplaats van het gerechtelijk kanton waartoe de gemeente behoort, ook de hoofdplaats is van een gerechtelijk arrondissement) doet de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg (of de magistraat die hij aanwijst) de aanstelling.

In alle andere gevallen staat de vrederechter van het gerechtelijk kanton (of zijn gemachtigde) waartoe de gemeente behoort daarvoor in.