Aanwijzing als (plaatsvervangende) getuige voor een telbureau G (gemeente)

Nummer
G13

Dit formulier is de brief waarmee de indiener van de voordrachtsakte een (plaatsvervangende) getuige voor een telbureau G, dat de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen telt,  van zijn aanstelling op de hoogte brengt.

Het wordt mede-ondertekend door de voorzitter van het gezamenlijk gemeentelijk hoofdbureau.