Benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (digitaal stemmen)

Nummer
Ge03a

Een belangrijke vernieuwing bij de samenstelling van de gemeentelijke hoofdbureaus is de benoeming van een plaatsvervangende voorzitter.

Dat gebeurt, waar digitaal wordt gestemd, aan de hand van dit formulier.

Als hij de voorzitter niet vervangt, dan zetelt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter.

Als hij de voorzitter wel vervangt, dan wordt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter zelf vervangen door een plaatsvervangende bijzitter.