Benoeming tot plaatsvervangend voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau (stemming op papier)

Nummer
G03a

Een belangrijke vernieuwing bij de samenstelling van de gemeentelijke hoofdbureaus is de benoeming van een plaatsvervangende voorzitter.

Dat gebeurt, waar op papier wordt gestemd, aan de hand van dit formulier.

Als hij de voorzitter niet vervangt, dan zetelt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter.

Als hij de voorzitter wel vervangt, dan wordt de plaatsvervangende voorzitter als vierde bijzitter zelf vervangen door een plaatsvervangende bijzitter.